top of page

Yönetim

Ekonomisi, teknolojisi ve topluluğu ile doğru şekilde kurgulanmış bir token ekonomisinin etik mühendisliği web3.0‘ın vaatleri ve paydaşlarına sunduğu değerler kadar sahip olduğu yükümlülükleri de kapsaması açısından kritik önem taşır. Değer taşıyan bir varlığı dağıtık bir teknoloji platformu üzerinde tasarlamanın, inşa etmenin ve sürdürmenin yanı sıra yasal ve mali standartlarının belirlenmesi ile de ilgilenilmesi gerekir.

Gelişen tüm yeni teknolojilerde olduğu için web3 destekli sistemlerin mühendisliği, uygulaması ve ekonometrisi hakkında hala çok fazla belirsizlik söz konusu. Diğer yandan bu sistemlerin sosyal ve ekonomik sistemlerle derinden iç içe olduğu ve bu neden üzerinde derin ve uzun süreli bir etki potansiyeline sahip olduğu da açık.

Token projeleri ve ekonomisi sunduğu değerler açısından ekonomik faydalara ve risklere sahip olsa da yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor olması sebebiyle aynı zamanda mühendislik risklerini barındırır. Bu bağlamda arzın nasıl yapılacağı, değerin nasıl oluştuğu, kimlik ve tasdik süreçleri, sahip olduğu tüm hak ve yükümlülükler bu başlığın konusudur.

Token ekonomi stratejiniz ve tokeninizin ödeme, menkul kıymet yada fayda fonksiyonlarından hangi birine sahip olduğundan bağımsız aşağıdaki sorular projenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Hangi uluslar arası, ulusal veya yerel yasaların dikkate alınması gerektiği, hangi düzenleyici kurumların bir token projesinde taraf olabileceği, akıllı sözleşmeleri yasalarla uyumlu şekilde nasıl tasarlanacağı ve web3 ile birlikte yetki alanları konusunda olası yasal değişikliklerin projeyi nasıl etkileyebileceği konusu bu soruların en önemlileridir.

Ne tür bir sistem yaratmak istediğiniz, teknolojik bir soru olduğu kadar sosyo-ekonomik ve politik bir sorudur. İdeal olarak bu tür sistemlerin tasarımından önce siyaset, ahlak ve etik sorularının yanıtlanması gerekecektir. Şeffaflık ve yapı merkeziyetsiz olsa da şu anki teknolojik dar boğazları sebebiyle güce kimin sahip olduğu ve bu gücü nasıl kullandığı ahlak ve etik sorunlarının en önemli noktasıdır. Tüm bu ahlak ve etik problemleri işin yasal etkileri ile birlikte değerlendirmek token ekonomisinde son ve paydaşlarının bu ekonomiye olan inanıcını belirlemek açısından en büyük etkiye sahip başlıktır.

Koloni, hukuk, vergi ve sosyal bilim uzmanlarından oluşan partnerleri ile etik mühendislik başlığı altındaki tüm soruların yanıtlarını arayarak etik uyumluluk bir token arzı gerçekleştirmenizi sağlar.

bottom of page