top of page

Tokenometri

Sürdürülebilir bir token tasarımı, ekonomi mühendisliğini de beraberinde getirir. Bir topluluğu teşvik ederek sahip olduğunuz tokeni kullandırmak istiyorsanız bir takım soruların yanıtını bulmak zorundasınız. Paydaşların tanımlanması, faydaların tasarımı, pazara giriş stratejileri ve parasal arz mekanizmaları bunlardan bir kaçıdır. Tüm bu sorular aslında tek bir sorunun yanıtını bulabilmek içindir.

“Neden her hangi biri, bu tokeni kullanmak istesin?”

Bir varlığın değeri onu kaç kişinin bir değişim aracı olarak kabul ettiği ile ilgilidir. Kripto varlıklar bildiğimiz anlamdaki paranın farklı bir türevidir ve kolaylık ile ölçeklenebilirlik sağlandığı sürece tüm para birimlerinin izlediği yola sahip olabilir. Bir token ekonomisinin yakalamaya çalıştığı hedef doğru tasarlandığı taktirde bir rezerv paranın gücüne de sahip olunabilir.

Bir token ekonomisi tasarlarken herkese ne yapması gerektiğini söyleyemezsiniz. İnsanlar ancak ekonominizden herhangi bir değer elde ettikleri takdirde ekonominizde yer alacaklardır ve bu değeri katılımcılarınıza sunmak, ekonomi hedefinizin ilk yüzü olmalıdır.

Token ekonominize özgü değer, içindeki katılımcı sayısı ile doğrudan ilişkilidir. Başka bir deyişle, ağ etkisi token ekonomisinde önemli bir faktördür. Ekonominiz küçük olduğunda, katılımcılar için yeterli değer üretmez ve onları genellikle spekülatif amaçlarla motive edebilirsiniz.

Olması gerektiği şekilde ekonomi büyüdükçe kendi başına daha fazla değer üretmeli ve bunu katılımcılarına geri vermelidir. Bu başarıldığı durumda büyümeyi sağlamak için para yakmayı bırakabilirsiniz. Bu noktaya ancak doğru bir tasarım ile gelinebilir.

Koloni Partners, token hedeflerini belirlerken çözmek istenilen sorunlara, hedef ve değer önerileri ile token başarısıının nasıl ölçebileceğine ilişkin cevapları arar. İkinci aşama ürünü anlama aşamasıdır. İlk adımda belirlenen hedeflere ulaşmak için hangi çözümün üretileceği ve önerilen ürününün ana hatlarıyla belirtilen sorunları nasıl çözeceği ayrıntılı olarak ifade edilir.

Token ekonomisinin temelinde merkeziyetsizlİk vardır ve ekonomik değer için neden merkeziyetsizliğin önerildiği, mevcut merkezi sistemlerin ne gibi sorunlar yarattığı ve çözümün hangi kısımlarının merkezi hangilerinin merkeziyetsiz olduğunu belirlemek gerekir.

 

Ekonometri tasarımıda arzın modeli, fiyatı, toplam arz adedii, kazanma ve yakma stratejileri, teknik model tasarımını da doğrudan etkilemesi sebebiyle tokenometrinin bir parçasıdır. Ağa dahil olacak tüm paydaşlar ile bu paydaşların birbirleriyle ve patformla nasıl bir etkileşim içerisinde olacağı ve bundan finansal olan ya da olmayan ne gibi değerler üretecekler ile genel modelinizin hangi noktalarında ve hangi taraflar arasında değer aktarıldığı yine ekonometri konusudur.

Koloni parneters, deneyim ve pazarlama ajanslarından oluşan iş ortakları ile birlikte doğru bir token ekonomik model yaratmanızı sağlayarak sürdürülebilir ekosistem yaratır.

bottom of page