top of page

Değişimin Yeni Aracı: NFT

Önceleri her şey utility (fayda) ve security (menkul kıymet) tokenler ile ilgiliydi. Bir ekosisteme ait ve ona özel tasarlanmış tokenler ile onun yarattığı ekonomi (kısaca tokenomi), rezerv paranın sahibi olan ülkeleri hem yasal hem vergisel boyutu ile fazlasıyla meşgul ediyordu. Bu döneme ait tartışmaların tamamı aslında “fungible”’dı ve onların hak ve yükümlülükleri ile ilgiliydi. Şimdi ise tartışmaların göbeğinde non-fungible tokenler (NFT) var.
Yazının devamı.. Harward Business Review Türkiye web sitesinde...


bottom of page